SunshinePHP 2019

Kurulum

Bu modülle sağlanan işlevleri kullanabilmek için PHP'nin --with-iconv[=DiZiN] yapılandırma seçeneği ile derlenmesi gerekir.

Bilginize: Windows® Kullanıcılarının Dikkatine
Bu modülü Windows® ortamında kullanabilmek için PHP/Win32 çalıştırılabilir paketi ile dağıtılan iconv.dll veya iconv-1.3.dll (4.2.1 öncesi) dosyasının yolunun PATH ortam değişkeninde belirtilmiş olması veya dosyanın Windows\System dizininde olması gerekir. Bu modül PHP 5'ten itibaren PHP'nin bir parçası olduğundan iconv.dll ve php_iconv.dll artık gerekmemektedir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top